Food Bait | Why, How, What? Varför, Hur, Vad? – Workshoppar i Vasa den 29.-30.1.2018
538
post-template-default,single,single-post,postid-538,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.5.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Why, How, What? Varför, Hur, Vad? – Workshoppar i Vasa den 29.-30.1.2018

Dessa ”gyllene-cirkeln” frågor kan sammanfatta resultatet av två dagars brainstorming, där fokus låg på produkt- och tjänstekoncept ur framförallt livsmedelsföretagens synvinkel. Projekten Food Bait och Blue Products, som leds av Åbo universitet, Umeå universitet och Seinäjokis yrkeshögskola, ordnade två intensiva skolningsdagar på Loftet i Vasa den 29 – 30/1, där ett tjugotal deltagare från olika företag och organisationer medverkade, såsom fiskare, restaurangägare, fiskförädlingsföretag, matentusiaster och bloggare.

Detta tillfälle kombinerade de konceptutvecklingsseminarier som redan prövats under hösten 2017 i Umeå och Seinäjoki, men denna gång för den svenskspråkiga målgruppen i Finland. Temana för dessa två dagar var analys och utveckling av produkt- eller tjänstekonceptet, där Julia Berggren och Björn Norén från Umeå universitet stod för programmet. Rasmus Östman, från Genero, fungerade som vår strategiska varumärkesrådgivare under workshopparna.

Vildmatskocken Ossi Paloneva, bekant från bl.a. restaurangerna Villd och Egg, fungerade som inspiratör under måndagen genom att presentera sin egen verksamhet för deltagarna. Ossi har även jobbat på restaurangerna Muru och A21 Dining, men valde sedan att fokusera på att utveckla ekologisk och framtida mat i egen verksamhet.

”det viktigaste är att varje dag leva upp till förväntningarna”

Vad är ert varför?
Deltagarna fick i små grupper fundera över och analysera företagens produkt- och tjänstekonceptet utifrån olika synvinklar. Vi prövade också olika idéprocesser, om vi på något sätt kunde närma oss den egna produkten och dess utveckling genom oväntade idéer och annorlunda ord-associationer. Företagarna fick en mångsidig uppsättning idéer och synvinklar av att jobba i grupp tillsammans med matentusiaster och produktutvecklare inom branschen.

Vi lever i en intressant tid, och som Ossi Paloneva beskrev: allt sker ganska snabbt i och med att veganism, eko-booms och trender överlag växlar hastigt. Livsmedelsföretagen utvecklar ständigt nya produkter där en del stannar på marknaden under en längre period, medan andra produkters livscykel kan bli väldigt kort. Dessutom verkar det som att dietkost och annan specialkost får en allt större roll i vardagsutbudet. För att lyckas med en produktlansering måste de enskilda företagen se till att tjänsternas och produkternas olika delar berättar samma historia och stödjer helhetsbilden. Att få fram en igenkännbar kreativ produkt som speglar det verkliga innehållet, kräver dock arbete.

En megatrend just nu är lokalproducerat. Under workshopparna funderade vi bl.a. över hur vi kan branda finsk strömming. Alla känner igen norsk lax, men hur är det med strömmingen? Hur kan vi skapa bättre attityd och större ekonomiskt värde för strömmingen? Hur skulle en inhemsk version av en fish&chips-portion se ut eller hur skulle zero-waste-tankesättet fungera i marknadsföringen av fiskprodukter? Vi såg att det finns ett behov för bl.a. röror gjorda på inhemsk outnyttjad fisk. Laxprodukter finns på marknaden, men inga etablerade röror av abborre, braxen eller mörtfiskar finns att tillgå.

Björn Norén lärde oss att dra nytta av Service Safari som metod för utvecklandet av nya produkter. I hemläxa fick deltagarna fördjupa sig i de teman som uppkommit under dagen och därefter analytiskt granska den egna verksamhetens olika faser. I gruppdiskussionerna diskuterade vi exempelvis frågor som traditionernas och historians betydelse för varför just vissa produkter finns till och utvecklas för marknaden samt företagarnas möjligheter att utveckla egna produkter.

Julia Berggren framförde en metod som kallas ”Produktblomman”, där företagarna med hjälp av en tecknad blomma på ett papper fick visualisera sin produkt eller verksamhet i sin helhet. Den information som konstruerades från blommans kärna skrevs upp i kronbladen för att lättare kunna strukturera de frågor som ansågs ha betydelse för verksamheten

Mat i kontext – köper vi produkter eller upplevelser?
Under workshoppens andra dag fortsatte vi med att utveckla koncept enligt Björn och Julias anvisningar, där bl.a. produktblomman bearbetades ytterligare. Dagens teman var innehållsanalys och innehållsutveckling.

Temat för förmiddagens första del var ”Mat i kontext”, där vi gick igenom hur matsituationen byggs upp, d.v.s. vad som förväntas av måltiden, matsituationen i sig själv och hur den påföljande reflektionen ser ut. Den fysiska miljön, sociala miljön, mat och dryck i allmänhet samt den slutliga värderingen inkluderar de faktorer som bidrar till matupplevelsen i helhet. Köper vi som konsumenter då endast produkten, eller är det upplevelsen i det stora hela vi är ute efter? Hur kan man som företagare påverka verksamhetens alla delar genom att ta hänsyn till dessa faktorer?

Vi fick följa Umeå-företagaren Jörgen Engdahls inspirationstal via en inspelad video-presentation. Under hans presentation lyfte han fram tankar om bl.a. skapandet av en gemensam matupplevelse ur restaurangägarens synvinkel samt restaurangens betydelse i samhället. På eftermiddagen fortsatte Rasmus Östman från Genero att väcka tankar kring verksamhetsstrategier och betonade betydelsen av att lyssna på och känna sina kunder.

Det här är bara början!
Dagarna på stämningsfulla Loftet var intensiva och givande och gav troligtvis de medverkande företagen en del att bearbeta ännu på vägen hem. Det finsk-svenska högskolesamarbetet slutar däremot inte här, utan fortsätter med vårens produktutvecklingsworkshoppar både i Vasa på svenska och i Seinäjoki på finska. Om en produktutvecklingsprocess med en mångsidig konsumentsynvinkel låter intressant, häng med på våra workshoppar i riktning mot sommaren och höstens produktlanseringar!

Take a bite of development @ Food Bait!

No Comments

Post a Comment