Food Bait | Productutvecklingsworkshop 1: Sensorisk produktkvalitet
541
post-template-default,single,single-post,postid-541,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.5.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Productutvecklingsworkshop 1: Sensorisk produktkvalitet

Välkommen med i Food Bait- och Blue products-projektets produktutvecklingsworkshoppar under våren 2018!

Tuotekehitystyöpajoihin voit osallistua myös suomeksi! Esitykset tulevat olemaan ruotsiksi, mutta ne on saatavilla myös suomeksi.

Nu har du chansen att vara med i en snabb produktutvecklingsprocess med målet att hjälpa SME-företag i livsmedels-, restaurang- och horecabranschen att utveckla sina produkt- och tjänstekoncept till att bli mer lönsamma, också ur ett konsumentperspektiv. Genom att vara med i processen ges möjligheten att styra utvecklingen utifrån dina egna behov samt göra företagen medvetna om hur efterfrågan ser ut på marknaden.

Workshopparna ordnas i Vasa (på svenska) och i Seinäjoki (på finska) kl. 17-20. Mellan workshopparna erbjuder vi företagen enskilda konsulteringar som stöd i utvecklingsprocessen.

Tidtabell:

Workshop 1 – 7.3 i Seinäjoki, 8.3 i Vasa
Utveckla sensorisk produktkvalitet (Produktutvecklingens utmaningar i smak och sensorisk produktkvalitet).

Workshop 2 – 11.4 i Seinäjoki, 12.4 i Vasa:
Hållbar utveckling, förväntningar för framtida trender

Workshop 3 – 16.5 i Seinäjoki, 17.5 i Vasa:
Grundprinciper i sensorisk utvärdering och konsumtion

På produktutvecklingsworkshopparna får deltagarna bekanta sig med sensorisk forskning både via teori som leds av sakkunniga, och via praktiskt utförande. Expertisen står prof. Mari Sandell, Saara Lundén och Laura Forsman för. Samtliga kommer Åbo universitets Functional Foods Forum (FFF).

Varför delta?
Studerande, forskare och matentusiaster kan bistå de deltagande företagen med sin kunskap samt forskningsresultat som stöder den enskilda utvecklingsprocessen. Deltagarna får också chansen att skapa nätverk och samarbeta sinsemellan. Workshopparnas mål är att lansera de nya produkterna och skapa synlighet både i Finland och Sverige under sommaren och hösten genom följande matmässor:
13.6 Food Business Summit, Frami Seinäjoki
31.8-2.9 Kauhajokis matmässa
6-9.9 Smakfestivalen, Umeå, SWE

Plats:
Vasas workshoppar: Åbo Akademis undervisningskök, Strandgatan 2, 65100 Vasa
Seinäjokis workshoppar: Restaurang Prikka Frami E, och i maj i Frami F, mötesutrymmet Seitsemäs taivas, Kampusranta 11.

Kontakta oss om du vill ha mer information eller anmäl dig till workshopparna via e-post eller telefon:

Sandra Mellberg:
sandra.mellberg@utu.fi
tel. 050 466 6837

Katja Marttunen
katja.marttunen@utu.fi
050 347 2871

No Comments

Post a Comment