Food Bait | 11.9.2017 Konceptworkshop 1: Analysera konceptet
742
post-template-default,single,single-post,postid-742,single-format-gallery,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.5.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

11.9.2017 Konceptworkshop 1: Analysera konceptet

 

Under fyra tillfällen har deltagarna fått möjlighet att utveckla sin verksamhet genom workshops för utbyte av kunskap och erfarenheter. Varje workshop har deltagarna fått möta interna och externa experter för att bidra till verksamhetens utveckling och fått träffa inspirerande förebilder att lära av.

Målsättningen för höstens första konceptworkshop var att lära sig se till helheten av sin verksamhet. Vi reflekterade kring verksamheters röda tråd och hur verksamheten upplevs utifrån.

Vi gick på djupet inom de karaktärsdrag som kännetecknar en stark konceptidentitet och undersökte vad som krävs för att bli tydlig på marknaden. Workshopen utmynnade i en självanalys ur konsumentens perspektiv, som sedan ligger till grund för att utforska möjligheter i nästa steg.

Pär och Johanna Hellström från Svedjan berättade om sin resa från erfarna mjölkbönder till prisvinnande gourmetostsproducenter.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.