Food Bait | Tietoa hankkeesta | Food Bait
312
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-312,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.5.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Food Bait – better food as growth and attraction factor for the Kvarken

Hanke lisää elintarvikesektorin pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä luomalla yhteisen oppifoorumin ja uusia liiketoiminnan ekosysteemejä.

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa elintarvikesektorin yritysten kilpailukykyä . Projektin puitteissa luodaan oppifoorumi, jossa voidaan jakaa Botnia Atlantica-alueen elintarvikesektorin pienille ja keskisuurille yrityksille kasvua ja kansainvälistymistä tukevaa ja edistävää tietoa, taitoa ja kokemuksia. Työpajasarjan kautta kasvatetaan pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien liiketoimintaosaamista ja innovaatioita ja luodaan uusia liiketoiminnan ekosysteemejä alueella toimivien suurempien yritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjien välille.

Vastinrahoittajat

Pohjanmaan liitto (FI), Region Västerbotten (SE), Uumajan yliopisto (SE), Turun yliopisto (FI), Seinäjoen ammattikorkeakoulu (FI)

Tietoja hankkeesta

Hankkeen nimi: Food Bait – better food as growth and attraction factor for the Kvarken

Toimintalinja: Elinkeinoelämä

Erityistavoite: Suurempi kapasiteetti tehdä rajat ylittävää liiketoimintayhteistyötä

Johtava tuensaaja: Turun yliopisto (FI)

Muut hankekumppanit: Seinäjoen ammattikorkeakoulu (FI), Uumajan yliopisto (SE)

Kotisivu: www.foodbait.fi / www.foodbait.se

Hankkeen aikataulu: 2016-07-01 – 2019-08-31

Budjetti Ruotsi/Suomi: 943 965 EUR

Myönnetty EU-tuki: 566 380 EUR (60 % budjetista Ruotsi/Suomi)

Budjetti Norja: N/A

IR-midler: N/A

Hankkeen kokonaisbudjetti: 943 965 EUR

Päivitetty: 11.2.2019

Tietosuojailmoitus

Food Bait- hankkeen sidosryhmäluettelo, jota käytetään myös tiedotteiden postittamiseen.

 • Käsittelyn tarkoitus
 • Käsittelyperuste
 • Yhteyshenkilö
 • Henkilötietoryhmät, ja
 • Tietojen alkuperä
 • Säilytysaika
 • Mahdolliset vastaanottajat
 • Mahdolliset siirrot kolmansiin maihin
 • Julkisuus tai salassapito
 • Pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus
 • Valitusoikeus valvontaviranomaiselle
 • TY tietosuojavastaava: dpo@utu.fi
 • Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Tietojen käsittelyn tarkoitus
Sidosryhmät tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa sekä näihin kiinteästi liittyvissä toiminnoissa Food Bait –projektin toimintaan liittyen.

Food Bait –projektin tiedot löytyvät www.foodbait.fi. Vastaava tutkimusjohtaja Anu Hopia, anu.hopia(a)utu.fi, projektikoordinaattori Nanna Rintala, nanna.rintala(a)utu.fi.

Käsittelyperusteena on tietosuoja-asetuksen 6.1 Art e) alakohdan mukainen yleistä etua koskevan tehtävän (YoL 2§) suorittaminen.

Sidosryhmäluettelot sisältävät henkilöitä, joiden asema tai tehtävä (sekä niiden hoito julkisyhteisössä, elinkeinoelämässä, järjestötoiminnassa tai muussa vastaavassa toiminnassa) on sellaista, että heitä halutaan käyttää asiantuntijoina, kumppaneina, vierailevina luennoitsijoina, tutkimuskohteina, tai muussa vastaavassa roolissa yliopiston toiminnassa. Luetteloiduilla henkilöillä on oikeus poistattaa omat tietonsa luetteloista halutessaan, sekä muut rekisteröidylle kuuluvat oikeudet.

Sidosryhmäluetteloa voidaan käyttää myös yliopiston tai sen osan toiminnasta tiedottamiseen sekä muuhun sidosryhmäviestintään 6.1 Art f)-kohdassa kuvatun oikeutetun edun perusteella. Luettelossa olevalle on, mikäli mahdollista, syytä tarjota erikseen mahdollisuus valita, haluaako hän rajata hänelle tulevia yhteydenottoja aihepiirin mukaisesti.

Erilaisten julkaisujen ja uutiskirjeiden lähettäminen voi perustua myös sopimukseen (6.1 Art b)), kuten tilaus, taikka aikaisemman asiakkuuden mukaiseen oikeutettuun etuun (6.1Art f)) (osallistuminen tapahtumaan tai muu asiakkuustyyppinen yhteys). Tällöin rekisteröidylle tarjotaan aina mahdollisuus halutessaan poistua yhteysluettelosta.

Mikäli edellä kuvattua yliopiston perustehtäviin liittyvää sidosryhmäluetteloa käytetään suoramarkkinoinniksi tulkittavaan toimintaan, kyse on silloin markkinointiviestinnästä. Markkinointiviestintää harjoitetaan oikeutetun edun perusteella (6.1 Art f)), lisäksi on noudatettava laissa sähköisistä palveluista annettuja määräyksiä sähköisestä suoramarkkinoinnista (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140917#L24). Laissa säädetään esimerkiksi ennakkosuostumuksen pyytämisestä luonnolliselle henkilölle lähetettävässä suoramarkkinoinnissa, sekä yhteisön oikeudesta kieltää sille kohdistettu suoramarkkinointi.

Käsiteltävät henkilötiedot: sähköpostiosoite, nimi ja yritystieto.

Henkilötietoja säilytetään listan olemassaolon ajan toistaiseksi. Listalta poistuvan henkilön tiedot poistetaan pyynnöstä välittömästi ja ne poistuvat varmuuskopioilta yliopiston normaalin varmuuskopiokierron mukaisesti.

Lähetyslokia virhetilanteiden selvittämiseksi säilytetään palvelimen normaalin lokikierron mukaisen vaihtelevan ajan, yleensä noin kolme kuukautta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tässä palvelussa seuraavat oikeudet:

Järjestelyt

Henkilötietoja ei siirretä ETA-alueen ulkopuolelle. Henkilötietoja ei luovuteta yliopiston ulkopuoliselle taholle. Yliopisto käyttää alihankkijoita oman palvelunsa toteuttamisessa. Lähetettävät viestit voivat kulkea maailmanlaajuisesti; tähän yliopisto ei voi itse vaikuttaa.

Yhteysosoitteet

Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteysosoite on dpo(a)utu.fi.

Kaikissa tähän rekisteriin liittyvissä asioissa ensisijainen yhteydenotto-osoite on nanna.rintala(a)utu.fi. Yliopiston yleinen yhteydenotto-osoite rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi on kirjaamo(a)utu.fi, joka tarvittaessa välittää yhteydenotot edelleen.