Food Bait | Johanna Rehn
8
archive,paged,author,author-johanna,author-8,paged-2,author-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.5.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

07.11.2018 Workshop Koncept-och kontextutveckling

Vi lär oss att se helheten av verksamheten och hur den upplevs utifrån.John Wernvik från kommunikationsbyrån Le Bureau berättar vad som kännetecknar en stark konceptidentitet och om hur ett starkt koncept skapar berättelser. All mat och dryck konsumeras i en kontext som påverkar kundens upplevelse av...

0

15.09.2018 Studiebesök på Brännland Cider

Under Smakfestivalen gjordes studiebesök bland annat till Brännland Cider. Där fick vi företagets historia och vision berättad för oss av grundaren Andreas Sundgren. Brännland Cider startade år 2010 med en dröm att göra cider på äpplen från Norrland. Efter några år av försök upptäckte man...

0

Umeå Smakfestival 2018

Smakfestivalen i Umeå är ett uppskattat event och ett bra tillfälle för deltagarna att möta andra producenter, kunder och få inspiration och idéer samt att sätt att testa sina produkter på allmänheten.   Temat för årets festival är ”Matens ursprung” och festivalen ämnar lyfta odlare, bönder och...

0

7.5.2018 Öppen labb i Sveriges mest moderna forskningsrestaurang

    Vårens sista del i serien om produktutveckling avslutades med en labb öppen för allmänheten. Målsättningen med tillfället var att låta deltagarna sammanfatta sina kunskaper och erfarenheter från de tidigare workshopstillfällena. Syftet med kvällen var också ett praktiskt tillfälle för att testa sina produkter under utveckling...

0

14.5.2018 Workshop 3: Analys av testresultat

  För att sammanfatta den kunskap och de kunskapsutbyte som vi upplevt under våren vill vi i den tredje workshopen ge utrymme för att analysera resultaten som kommit fram under våra tidigare tillfällen. Vi vill fråga oss vilka slutsatser vi och deltagarna kunde dra från insamlade data....

0

16.4.2018 Workshop 2: Förståelse av det sensoriska värdet

  Hur upplever vi produkter och varumärken och hur påverkar våra sinnen denna upplevelse?   Vårens andra workshop i produktutveckling hade en målsättning att förstå det sensoriska värdet. Johan Swahn, Creative Director på Diaz & Swahn och som är FD inom sensorisk marknadsföring var inbjuden för att berätta...

0

27.11.2017 Workshop 4: Framtidssäkra konceptet

  I vår sista workshop i konceptutvecklingsserien fokuserade deltagarna på att lära känna sina kunder och framtidens konsumenter. Genom att veta mer om vilka konsumenterna är kan deltagarna också lära sig mer om vilket värde konceptet har för dem, och vad som krävs både för att attrahera...

0