Food Bait | 9.10.2017 Konceptworkshop 2: Utveckla konceptet
771
post-template-default,single,single-post,postid-771,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.5.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

9.10.2017 Konceptworkshop 2: Utveckla konceptet

 

 

För att bygga vidare på den första workshopen om konceptanalys var målsättningen för det andra stegen att utforska möjligheter och stimulera nya idéer. Vi använde oss av olika metoder för kreativ idégenerering och idéskapande för att tänka nytt, på nya sätt. Vi utgick från ett brett perspektiv och lät tankar och idéer flöda fritt, för att sedan smalna av och filtrera idéerna genom den befintliga kärnkompetensen för att hitta idéer att jobba vidare med i nästa steg.

 

De eventuella utvecklingsområden som vi identifierade i föregående workshop blev i den andra konceptworkshopen till nya möjligheter.  Andreas Sundgren från Brännland Cider bidrog med inspiration kring hur passion kan omvandlas framgång.

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.